Fel rhan o'n hymgysylltiad â'r etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rydym yn cynnal prosiect o'r enw “ Y Cynulliad Cenedlaethol Cymru Nesaf: Beth mae pobl ifanc eisiau?”

I gael yr ymgeiswyr yn yr etholiad i ddeall sut mae pobl ifanc ledled Cymru yn gweld eu Cymru a gweld beth sy'n bwysig iddyn nhw.

Er mwyn rhannu hyn gyda'r ymgeiswyr rydym yn gofyn i chi gofnodi nhw drwy gymryd fideo byr neu drwy ddefnyddio selfie a rhoi capsiwn ag ef. Os nad ydych eisiau bod o flaen camera rydym yn dal yn awyddus i glywed eich barn felly cysylltwch gyda ni gyda dyfyniad.

Ar ôl derbyn eich fideos, selfies a dyfyniadau rydym eisiau rhoi nhw at ei gilydd i mewn i un fideo a llwytho i fyny ar ein gwefan a sianelau chyfryngau cymdeithasol er mwyn i bawb glywed yr hyn sy'n bwysig i bobl ifanc.

I rannu eich fideos, selfies a dyfyniadau anfonwch nhw at engagement@cypaw.wales gyda'ch Enw, Sir ac Oedran erbyn 21/02/16.