Beth yw nod prosiect SCUFf?

Nod  y prosiect yw ysgrifennu adroddiad gan bobl ifanc i’w gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig pan wneir pumed cyflwyniad y Llywodraeth gerbron CCUHP yn 2017.

Mae’r broses yn golygu hyfforddi pobl ifanc mewn sgiliau megis gwaith tîm, ymchwil, ymgynghori, cyfathrebu, cyflwyno, llythrennedd, rhifedd a dadansoddi data, ymhlith eraill.  Arweiniwyd y broses gan grŵp llywio o bobl ifanc a dyfeisiodd y Prif Gyngor y dulliau ymchwil a’r cynnwys.  Aethant ati wedyn i ddadansoddi’r data, gwneud yr argymhellion cychwynnol, a chyflwyno’r rhain i’r Prif Gyngor i gael  sylwadau ac argymhellion pellach.

I ddysgu am hanes SCUFf gwylia’r fideos isod.  I gael yr hanes diweddaraf cymer olwg ar ein hadroddiad blynyddol yn yr adran adnoddau ychwanegol ar y dde.