Mae'r bwrdd o ymddiriedolwyr Cynulliad Pobl Ifanc a Phlant Cymru wedi cyflwyno adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn ym mis Hydref 2015. Gelweir yr Adroddodd yn 'FUNC+' '(Funky's United Nations Challenge Plus). FUNC+ oedd ymchwil FUNC a ddechreuwyd gan Y Ddraig Ffynci. Mae'r adroddiad hwn yn bwydo i mewn i broses sy'n caniatáu i lywodraethau fod yn atebol gan y Cenhedloedd
Unedig ar ba mor dda y maent yn gweithredu eich hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC).

Mae Erthygl 12 o'r UNCRC yn dweud bod yn rhaid i oedolion wrando, parchu ac ystyried barn plant a phobl ifanc wrth
wneud penderfyniad sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae hyn yn golygu bod rhaid i bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru gymryd eich barn i ystyriaeth ac yn darparu cyfleoedd i chi gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau. Ar ol cael gwared ar gyllid
ar gyfer y Ddraig Ffynci, Cynulliad Ieuenctid Cymru, mae'r ffordd y gall pobl ifanc gymryd rhan i wneud penderfyniadau yng Nghymru wedi newid. Mae pwnc cyfranogiad wedi'i gynnwys yn yr adroddiad 'FUNC +'.

Os hoffech chi ddarllen yr adroddiad FUNC+ e-bostiwch
func@cypaw.wales.

Mae'r arolwg hwn yn cynnal ymchwil pellach ar yr hyn y mae pobl ifanc yn ei feddwl am y cyfleoedd sydd ganddynt
i gymryd rhan i wneud penderfyniadau yng Nghymru. Yna bydd hyn yn cael ei bwydo i'r Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Arolwg - https://docs.google.com/forms/d/1Ygrq2jBwGX-FDTJYCB4VanrNsyXYyx43AWtcKyBR3i8/viewform